Συνεδρίαση Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών - Τετάρτη 17/10/2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11.10.2018

Προς τα μέλη της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

Μετά τη λήξη της έκτακτης Γ.Σ. της Σχολής, την ερχόμενη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Οργάνωση των εαρινών μαθημάτων του 4ου και 6ου εξαμήνου:

  • Γεωμετρικές και ψηφιακές αναπαραστάσεις σε εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6_Ν: Μικρής κλίμακας κατασκευές – Κτίριο, Χώρος, Αντικείμενο

 

Η παρουσία όλων κρίνεται, απολύτως, απαραίτητη.

 

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

Τάσης Παπαϊωάννου

Καθηγητής ΕΜΠ