"Προφορικές Ιστορίες" του ΕΜΣΤ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.10.2018

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) στο πλαίσιο συγκρότησης, εμπλουτισμού και ανάδειξης του Αρχείου Τέχνης που διαθέτει έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το πρόγραμμα «Προφορικές Ιστορίες». Αντικείμενο του προγράμματος αυτήν την περίοδο αποτελεί το κτήριο ΦΙΞ, έξοχο δείγμα του μεταπολεμικού μοντερνισμού και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα της ιδιοφυούς προσωπικότητας του Τάκη Ζενέτου και του συνεργάτη του Μαργαρίτη Αποστολίδη.

Το κτήριο ΦΙΞ, ως κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Ελλάδας, αθηναϊκό τοπόσημο και μέρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας, αλλά και ως κτήριο που υπέστη πολλαπλές μεταλλαγές και παρεμβάσεις, κάποιες από τις οποίες αλλοίωσαν την αρχική του φυσιογνωμία, έχει απασχολήσει και ακόμα απασχολεί όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό. Η μακρά και πολύπλευρη ιστορία του κτηρίου ΦΙΞ, σε άμεση μάλιστα σχέση με την πόλη και την κοινότητα, συνιστά πεδίο ενδιαφέροντος και για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το κτήριο, μόνιμη πλέον στέγη του μουσείου, αποτελεί κομμάτι της θεσμικής ταυτότητας και ιστορίας του, και το ΕΜΣΤ οφείλει να συμβάλει από την πλευρά του στην έρευνα, εκπληρώνοντας τον επιστημονικό του ρόλο.

Δεδομένης της επιστημονικής κατάρτισης, του ερευνητικού έργου και της ευαισθησίας που επιδεικνύει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ για την αρχιτεκτονική κληρονομιά αλλά και τη σχέση της αρχιτεκτονικής με την πόλη, η Σχολή στέκεται αρωγός σε αυτήν την ερευνητική προσπάθεια. Καθηγητές και πρώην φοιτητές του ΕΜΠ θα μπορούσαν να γίνουν «πληροφορητές», καταθέτοντας τις προσωπικές τους μαρτυρίες για διαφορετικές πτυχές που άπτονται της ιστορίας του κτηρίου ΦΙΞ. Ακόμη, διδακτορικές διατριβές ή διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στη Σχολή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην έρευνα. Επιπλέον, φοιτητές της Σχολής θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν, δωρεάν, από τη διεπιστημονική ομάδα πάνω στην τεχνική της προφορικής ιστορίας, προκειμένου να ενταχθούν στην ομάδα των «συνεντευξιαστών», αποκομίζοντας εμπειρία αλλά και τη σχετική βεβαίωση επιμόρφωσης και προϋπηρεσίας.

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη Γενική Συνέλευση (συνεδρίαση αρ. 2/10-10-2018) όρισε τον Καθηγητή Αναστάσιο Παπαϊωάννου ως συντονιστή των δράσεων που θα αφορούν στο πρόγραμμα «Προφορικές Ιστορίες» του ΕΜΣΤ.