Έκθεση διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 02.11.2018

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 

Η έκθεση των Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2018 των φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. στο Ιστορικό Κτίριο της Πρυτανείας θα είναι ανοικτή για το κοινό ως εξής:

Δευτέρα  05 Νοεμβρίου 2018, ώρες 13:00 – 17:00

Τρίτη  06 Νοεμβρίου 2018, ώρες 13:00 – 17:00

Τετάρτη  07 Νοεμβρίου 2018, ώρες 13:00 – 17:00

 

Απομάκρυνση των Διπλωματικών Εργασιών: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, ώρες 09:30 – 12:00.