Κατάθεση δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή ακαδ.έτους 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 20.11.2018

Καλούνται για κατάθεση των δικαιολογητικών, που έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους στο ΥΠΕΠΘ, οι επιτυχόντες μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 των περιπτώσεων:

α) με μοριοδοτούμενους λόγους σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) φοιτητές κυπριακής καταγωγής

να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (κτ. Τοσίτσα, ισόγειο) τη Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018.

Επισυνάπτονται:

Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδ.έτους 2018-2019 αρ.πρωτ.168262/Ζ1/9-10-2018.

Ανακοίνωση κατάθεσης μετεγγραφών.

Έντυπο κατάθεσης μετεγγραφών.

Εγκύκλιος αρ.πρωτ.193471/Ζ1/13-11-2018.

Υ.Α. 188797/Ζ1/6-11-2018.