Εσωτερικό πρωτάθλημα Basket Ε.Μ.Π. 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29.11.2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

          BASKET

       Ε.Μ.Π.2018-19

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται:

Α) τα ονόματα, η σχολή και το έτος 12 φοιτητών του  Ε.Μ.Π.

Β) οι δύο (2) υπεύθυνοι επικοινωνίας, με το Αθλητικό Κέντρο Ε.Μ.Π. (με σταθερά, κινητά τηλέφωνα και e-mail).

Γ) οι δύο (2) βοηθοί γραμματείας και διαιτησίας  (με σταθερά, κινητά τηλέφωνα και e-mail).

Δ) οι δύο (2) εκ των 12 φοιτητών, έχουν το δικαίωμα να φοιτούν σε διαφορετικό έτος ή/και Σχολή Ε.Μ.Π. (Κοινοτικοί).

Ε) η ημέρα κωλύματος συμμετοχής (οι αγώνες θα γίνονται  Τρίτη – Τετάρτη –  Πέμπτη             

Πέμπτη και ώρα από11:00 έως και 15:00)

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Δηλώσεις συμμετοχής, θα γίνονται δεκτές, μέχρι την Τετάρτη

           12.12. 2018 ή έως την συμπλήρωση οχτώ (8) ομάδων.

  • Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τις 10:00 - 13:00, στο Αθλητικό Κέντρο Ε.Μ.Π.(Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου).
  • Η κλήρωση – τεχνική σύσκεψη, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας, με τους υπεύθυνους της κάθε ομάδας.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ε.Μ.Π.

 

Πληροφορίες: 210 772 4415- 1384

Υπεύθυνος Καθ. Φυσ. Αγωγής: Σωτηρίου Δημήτρης dsotir@central.ntua.gr

 

Zωγράφου, 28 Νοεμβρίου 2018

Συνημμένα Αρχεία: