Ανακοίνωση για Επιστημονική Επίσκεψη στο Πέραμα_Scientific Visit to Perama

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 01.12.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

ERASMUS STUDENTS: Please check the file below.

Συνημμένα Αρχεία: