Επί πτυχίω εξεταστική Ιανουαρίου 2019

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19.12.2018

Οι δηλώσεις των μαθημάτων στην επί πτυχίω εξεταστική θα γίνουν χειρόγραφα στη Γραμματεία από την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 έως την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019.

Η επί πτυχίω εξεταστική αφορά τους φοιτητές που έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.