Παράταση δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 21.12.2018

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019*, ενώ          η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές μέχρι την *Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία της Σχολής και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Στο χειμερινό εξάμηνο το σύνολο των συγγραμμάτων που δικαιούνται να είναι οχτώ (8).