Επιστροφή παλαιών θεμάτων Οικοδομικής 1 & 2

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 08.1.2019

Οι εργασίες (τεύχη) των παραδόσεων των μαθημάτων της Οικοδομικής 1 & 2 του ακαδ.έτους 2017-18 πρέπει να αποσυρθούν άμεσα και έως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 από τα Γραφεία του Τομέα.

                                                   Από την Οικοδομική