Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2022 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 09.1.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αττικής - Τμήματος 2ο με θέμα «Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2022 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)» για ενημέρωσή σας.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Συνημμένα Αρχεία: