Ε. Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7ΟΥ

Υπαίθριοι Χώροι και Φύση στην Πόλη

Ανακοίνωση για την παράδοση εργασιών_Annonnouncement about project's deliverable

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 16.1.2019

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7ου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Μάθημα Ειδικά Θέματα Περιβάλλοντος του 7ου εξαμήνου δεν έχει γραπτές εξετάσεις. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την παράδοση των εργασιών.

Όλες οι ομάδες καλούνται να παραδώσουν ηλεκτρονικά σε CD (σε μορφή pdf) την εργασία τους στη Γραμματεία του Τομέα ΙΙ – Πολεοδομίας - Χωροταξίας, την Δευτέρα 21/01 και ώρες 10.00 – 14.00. Επάνω στο CD θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας και τα ονόματα της ομάδας.

Με την παράδοση της εργασίας σας, θα υπάρχει ονομαστικός κατάλογος που θα υπογράφετε υποχρεωτικά δίπλα στο όνομά σας και θα σημειώνετε το mail σας (ένα από κάθε ομάδα) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με το pdf.

Δεν θα γίνουν δεκτές εργασίες που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.

Καλή επιτυχία!

Η διδακτική ομάδα

____________________________________________________________________

SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENT 7th SEMESTER

ANNOUNCEMENT ABOUT PROJECT’S DELIVERABLE

Dear Erasmus students,

The course Special Topics in Environment 7th Semester has no written exams. The evaluation is carried out by the delivery of the work.

All teams are requested to deliver electronically on CD (in pdf format) their work and presentation to the Section II – Urban and Regional Planning Secretariat on Monday 21/01, from 10:00 to 14:00. The title of the project and the names of the group will be written on the CD.

With the delivery of your work, there will be a name list that you will be required to sign beside your name, and write down your University and Country, you will note your mail (one from each group) to contact you if there is a problem with the pdf.

Projects that will be submitted out of date will not be accepted.

Good luck!

The teaching group