Εξετάσεις μαθήματος, παραδοτέα

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 17.1.2019

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 1Ο ΕΞ. (4340)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

 

Την ημέρα της εξέτασης δηλ. την Τρίτη 5/2/2019 εκτός από το σχέδιο της εξέτασης, θα παραδώσετε και  18 φύλλα με σχέδια. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι ασκήσεις που δόθηκαν για το σπίτι.

 

Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία!

Οι διδακτικές ομάδες

 

Free Hand Drawing (4340)

For all Groups

 

At the day of the exam, Tuesday, February the 2nd, please deliver your drawing of the exam, along with your portfolio with 18 sheets, the drawing that you did at home is included.

 

Thank you and we wish you the best for your exams

The Teaching Groups