Βραβεία για υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες Ιδρύματος Χωραφά 2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 17.1.2019

Το Ίδρυμα "Δ. Χωραφά" ενδιαφέρεται να χορηγήσει για το έτος 2019 δύο βραβεία, ύψους $5.000 το καθένα, σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του Ε.Μ.Π. με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις θεματικές περιοχές που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη, στην οποία επίσης θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • να είναι υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΜΠ, που ολοκλήρωσαν ή θα ολοκληρώσουν τη διατριβή τους από την 1η Ιουνίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.
  • να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών (θα πρέπει να έχουν γεννηθεί μετά από την 1η Ιουνίου 1987) και
  • να μην έχουν λάβει το εν λόγω βραβείο στο παρελθόν.

Οι αιτήσεις κατατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην συνημμένη προκήρυξη, στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας έως και τις 10 Απριλίου 2019.

Συνημμένα Αρχεία: