Διευκρινίσεις πάνω στην παράδοση της άσκησης εξαμήνου

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22.1.2019

Διευκρινίσεις πάνω στην παράδοση της Άσκησης εξαμήνου: 

Μέγεθος χαρτιού σχεδίων: Το Γενικό Κατασκευαστικό Σχέδιο της Κάτοψης Ισογείου (Α02), καθώς και η Κάτοψη Θεμελίων-Εκσκαφών (Σ01) δεν χωράνε στο καθορισμένο μέγεθος Α3 και θα παραδοθούν σε μεγαλύτερο μέγεθος, διπλωμένο κατάλληλα.

Υπόμνημα: Τα υπομνήματα των σχεδίων θα μπουν ξεχωριστά σε μία σελίδα στην αρχή και όχι σε κάθε σχέδιο.

Τρισδιάστατη απεικόνιση του  φέροντος οργανισμού: Θα γίνει σε κλίμακα 1:100, με ελεύθερο τρόπο παρουσίασης (ελεύθερο χέρι, γραμμικό σχέδιο, σχεδίαση σε Η/Υ, κ.λπ.)

Άλλες διευκρινίσεις: Η σχεδίαση της στέγης του παταριού (ως δώμα ή ως στέγη με κεραμίδια) είναι στην διακριτική ευχέρεια των σπουδαστών/σπουδαστριών.

Η σκάλα προς το πατάρι σχεδιάζεται ως κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πέρα από τα παραπάνω, έχουν αναρτηθεί όλες οι διαλέξεις της Θεωρίας του μαθήματος στο Υλικό. (Μικρή κατασκευαστική κλίμακα - Ανάλυση και σχεδιασμός συμβατικής κτιριακής δομής: διαθέσιμο υλικό)

Προς τούτο οι σπουδαστές/σπουδάστριες πρέπει να έχουν κάνει σύνδεση.

Συνημμένα Αρχεία: