Ανακοίνωση - Πρόσκληση του βραβείου "Λύσανδρου Καυταντζόγλου" 9ου εξαμ. ακαδ. έτους 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 29.1.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στη χορήγηση του βραβείου "Λύσανδρου Καυταντόγλου" ακαδ. έτους 2018-2019, το οποίο απονέμεται σε πέντε (5) φοιτητές/τριες που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο Μ.Ο. Βαθμολογίας στο 9ο εξάμηνο σε δύο εξεταστικές περιόδους.

Συνημμένα Αρχεία: