Σχετικά με την παράδοση του μαθήματος

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 31.1.2019

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5Α για το Ακ. Ετος 2017-2018

Θα παραδοθούν:

1. Όλο το επιστημονικό υλικό της εργασίας (κείμενα - φωτογραφίες - αρχιτεκτονικά σχέδια – χάρτες) το οποίο θα αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό  Αποθετήριο Εργασιών του μαθήματος https://5a.arch.ntua.gr σε ενότητες που θα ακολουθούν τη σειρά των κεφαλαίων του Διαγράμματος Εργασίας (Α-Β-Γ-Δ). (Ειδικά για το "εξώφυλλο" της εργασίας, μπορεί να το αναρτήσει μόνο ο κάθε διδάσκων για τους οικισμούς του. Αρα η κάθε σπουδαστική ομάδα θα ετοιμάσει το σχετικό αρχείο (jpg) και θα το στείλει στον διδάσκοντα της. Εναλλακτικά, το αρχείο μπορεί να σταλεί στην Τίνα Μικρού (tmikrou@mail.ntua.gr)).

2. Ενα CD που θα περιέχει όλο το υλικό της εργασίας με την μορφή που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα (αρχεία doc και png/gif jpg/jpeg) οργανωμένο σε φακέλους που ακολουθούν τις ενότητες του διαγράμματος εργασίας.

3 Ενα CD που θα περιέχει 2 πινακίδες διαστάσεων 70Χ100cm στις οποίες θα παρουσιάζεται ο κάθε οικισμός με υλικό αντιπροσωπευτικό από την κάθε ενότητα. Για τις πινακίδες αυτές θα χρησιμοποιηθεί σαν υπόβαθρο το αρχείο psd που θα βρείτε στην ενότητα "Υλικό" του τρέχοντος Ακαδημαϊκού 'Ετους.

Τα δύο (2) cd θα παραδοθούν στο Εργαστήριο της Μορφολογίας την Δευτέρα 04/02 από τις 09:00-14:00 (ώρα και ημέρα που αναγράφονται στο πρόγραμμα των εξετάσεων).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο είναι ήδη ανοιχτό και υπάρρχει δυνατότητα ανάρτησης του υλικού. Η δυνατότητα αυτή θα διατηρηθεί μέχρι την 04/02, ώρα 16:00.