Ανακοίνωση Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών - Παρουσίαση των εργασιών του 9ου εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-2019.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 10.2.2019

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00,  στην αίθουσα Μ318 (3ος όροφος κτιρίου Μπουμπουλίνας), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των εργασιών του 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, σε σχέση με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, προκειμένου να γίνει η κριτική αποτίμηση του μαθήματος.

Καλούνται οι διδάσκοντες και οι φοιτητές να παρακολουθήσουν την παρουσίαση αυτή.  

 

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

Τάσης Παπαϊωάννου

Καθηγητής ΕΜΠ