Παρουσίαση θεμάτων την Πέμπτη 14/2/2019, στις 11.00 π.μ., Τ.ΜΑΧ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 11.2.2019

Την Πέμπτη 14/12/2019 στις 11.00 π.μ. θα γίνει παρουσίαση των θεμάτων του 7ου εξαμήνου στο Τ.ΜΑΧ.