ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Ημερομηνία: 
Κυριακή 24.2.2019

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Όσες-όσοι δεν μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας ΙΙ τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή τα μαθήματα αυτά συμπίπτουν με άλλα μαθήματα της Σχολής τους παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (zexarchou@central.ntua.gr) προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα, καθώς το πρόγραμμα διδασκαλίας μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως.

Η διδάσκουσα
Δρ Ζωή Εξάρχου