ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Ημερομηνία: 
Κυριακή 24.2.2019

Η συνεργασία με τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές θα γίνεται ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ: 12.00-14.00, Γραφείο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πριν ή μετά το μάθημα και μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.

Δρ. Ζωή Εξάρχου zexarchou@central.ntua.gr