ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MYCOURSES

Ημερομηνία: 
Κυριακή 24.2.2019

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο. Συγκεκριμένα, το URL του μαθήματος στο mycourses (χρειάζεται να εγγραφείτε) έχει ως εξής:

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1168

Δρ. Ζωή Εξάρχου