ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ-ΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Ημερομηνία: 
Κυριακή 24.2.2019

Παρακαλούνται οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές παλαιοτέρων ετών και επί πτυχίω που οφείλουν Μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα, προκειμένου να διευθετήσουν σχετικές εκκρεμότητες.

Με εκτίμηση,

Δρ. Ζωή Εξάρχου zexarchou@central.ntua.gr