ΓΙΑ ΟΣΕΣ-ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ημερομηνία: 
Κυριακή 24.2.2019

Όσες-οι ενδιαφέρονται για τα μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας, αλλά δεν μπορούν να παρακολουθούν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα.
Δρ Ζωή Εξάρχου