ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6_Ν: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΤΙΡΙΟ, ΧΩΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 6_Ν: μικρής κλίμακας κατασκευές - κτίριο, χώρος, αντικείμενο

Άσκηση Τομέα 4

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 25.2.2019
Συνημμένα Αρχεία: