1ο μάθημα-Φιλοσοφία-Αρχιτεκτονική-1st lesson-Philosophy-Architecture-27.2.2019-15:30

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 26.2.2019

Το 1ο μάθημα "Φιλοσοφίας-Αρχιτεκτονικής" (Ειδ. Θεμ. Χώρων 8ου) θα γίνει αύριο Τετάρτη, 27.2.2019, στις 15:30, στην αίθουσα Ερευνών του Τομέα ΙΙΙ (4ος όροφος, Κτ. Τοσίτσα).

Ν.-Ι. Τερζόγλου

The 1st lesson "Philosophy-Architecture" (Sp. Topics of Space 8) will take place tomorrow Wednesday, 27.2.2019, at 15:30, in the Research room of Department III (4th Floor, Tositsa Building).

N.-I. Terzoglou