Ε. Θ. ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 8ΟΥ

Ταυτότητα, Διαφορετικότητα, Χώρος

αλλαγή αίθουσας

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28.2.2019

Από την Τρίτη 5/3 το μάθημα «Ειδικά θέματα φύλου και χώρου 8ου: ταυτότητα, διαφορετικότητα, δημόσιος χώρος» θα πραγματοποιείται στην αίθουσα Μ319.