Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων στις Περιοχές Συνθέσεων και Μορφολογίας του Τομέα Ι 2018-2019 (19/03/2019)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 13.3.2019

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στα Σεμινάρια Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα 1, κατεύθυνση Σύνθεσης και Μορφολογίας, θα παρουσιάσουν την πορεία της έρευνάς τους οι:

Αργυρακάκη Παρασκευή
«Διερεύνηση της δομής και της αξιακής συγκρότησης της νέας χωρο-χρονικής κατασκευής αναπαράστασης του τραύματος. Η περίπτωση της Μικρασιατικής καταστροφής.»

Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος
«Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σύγχρονου σχεδιασμού σε ιστορικές κατασκευές»

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στον Τομέα 1 στις 18:30 το απόγευμα. Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί συζήτηση.

Επισυνάπτεται η αφίσα.

Συνημμένα Αρχεία: