Πραγματοποίηση μαθημάτων τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14.3.2019

Την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, όπου δεν παρουσιάζονται διπλωματικές εργασίες, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.