Επίδοση Βραβείων "Χ. Χρυσοβέργη" & "Ι. Κονδούλη" σε Διπλωματούχους των ετών 2015 και 2016

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20.3.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 27.02.2019) για την επίδοση των Βραβείων "Χ. Χρυσοβέργη" & "Ι. Κονδούλη" σε Διπλωματούχους των ετών 2015 και 2016.

Συνημμένα Αρχεία: