Α' Επιστημονική Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20.3.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (Κ.Δ.Σ.) της Σχολής, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εκπόνησης της Διδακτορικής τους Διατριβής, υποχρεούνται να υποβάλουν με γραπτό υπόμνημα και να παρουσιάσουν δημόσια, σύμφωνα με ενιαίο πρόγραμμα που ορίζει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.), την πρόοδο της Διατριβής τους.

Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο τις/τους Υ.Δ. που έγιναν δεκτές/οί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καθώς κι όσες/όσους ξεκίνησαν επισήμως την εκπόνηση της διατριβής τους εντός του 2018-2019. Επομένως, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διοικητικές διαδικασίες έναρξης (συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, ορισμό θέματος, εγγραφή).

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής, συνεδρία αρ.9/13-03-2019, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Ε.Μ.Σ. αποφάσισε ότι:

Οι παρουσιάσεις θα έχουν τη μορφή σύντομων (διάρκειας το πολύ 20’) εισηγήσεων σε συνέδριο με τίτλο: «Α’ Επιστημονική Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ». Η ημερίδα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε μία ημέρα με παράλληλες συνεδρίες στα αμφιθέατρα Α.002 και Α.008 του κτηρίου Αβέρωφ, μεταξύ των παρουσιάσεων των διαλέξεων [24-28/06] και των διπλωματικών [01-05/07] της περιόδου Ιουνίου. Η ακριβής ημέρα πραγματοποίησης της ημερίδας θα αποφασιστεί σε συνδυασμό με τον καταρτισμό των προγραμμάτων διαλέξεων και διπλωματικών.

Την οργανωτική ευθύνη της ημερίδας θα αναλάβουν παλαιότεροι Υ.Δ., μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κι επιλογή με ευθύνη της Ε.Μ.Σ.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όσες/όσοι ξεκινήσατε την εκπόνηση της διατριβή σας πριν το 2018-2019 κι επιθυμείτε να συμμετέχετε στην οργάνωση της ημερίδας αυτής, να το δηλώσετε, μέσω e-mail, μέχρι την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.