Χρέωση μαθημάτων στο 2ο και 4ο εξάμηνο - Ορθή Επανάληψη

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 26.3.2019

Χρέωση μαθημάτων στο 2ο εξάμηνο

Ενημερώνουμε τους πρωτοεγγεγραμμένους φοιτητές στο 4ο  εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 ότι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων 4207 Ιστορία και Θεωρία 2ου εξάμηνου: Ρώμη, Βυζάντιο και 4021 Ζωγραφική τα οποία χρεώθηκαν στο 2ο εξάμηνο.  Αυτό δεν ισχύει για τους φοιτητές  που εισήχθησαν με μετεγγραφή ή κατάταξη  στη Σχολή μας στο 2018-2019.

 

 

Χρέωση μαθημάτων στο 4ο εξάμηνο

Από την εξέταση του μαθήματος 4212 Ιστορία και Θεωρία 4ου εξαμήνου: Νεοκλασικισμός ως και τη μοντέρνα εποχή απαλλάσσονται οι  πρωτοεγγεγραμμένοι φοιτητές στο 6ο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 στους οποίους χρεώθηκε το μάθημα. Η απαλλαγή της εξέτασης δεν ισχύει για τους φοιτητές   που εισήχθησαν με μετεγγραφή στη Σχολή μας στο 2018-2019.