Πρόσκληση παροχής επικουρικού-διδακτικού έργου 2018-2019 [εαρινό εξάμηνο] αποτελέσματα

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28.3.2019

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για παροχή επικουρικού-διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, συνεδρία αρ.10/27-03-2019, ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Άννα Γκουτίδη.

adidas Mutator