Επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια 2019 (ενημέρωση)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29.3.2019

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Φοιτητικής Λέσχης (Φ.Λ.) ΕΜΠ ενέκρινε τη διάθεση συγκεκριμένων ποσών ανά Σχολή για την επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) σε συνέδρια εντός του οικονομικού έτους 2019.

Αναμένουμε να μας κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση με το χορηγηθέν ποσό για την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, προκειμένου να αποφασιστεί το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά συνέδριο. Εφόσον λάβουμε εγκαίρως την απόφαση, αιτήσεις θα μπορούσαν να εγκριθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Σχολής [17/04/2019].

Επομένως, παρακαλούμε, έως και την Τετάρτη 10/04/2019, να:

  1. Καταθέσετε τη συνημμένη αίτηση (υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες), μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην 1η σελίδα
    ή
  2. Γνωστοποιήσετε, μέσω e-mail, την πρόθεσή σας για συμμετοχή σε συνέδρια εντός του 2019 με τα στοιχεία του συνεδρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε Υ.Δ. δικαιούται οικονομικής ενίσχυσης για ένα (1) συνέδριο εξωτερικού ή ένα (1) συνέδριο εσωτερικού κάθε χρόνο.