Ημερομηνίες δήλωσης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας Περιόδου Οκτωβρίου 2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 04.4.2019

 


Η αιτήση*   δήλωσης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για την περίοδο Οκτωβρίου 2019 θα γίνονται στην κεντρική Γραμματεία της Σχολής, από την Τρίτη 9 Απριλίου έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι φοιτητές /φοιτήτριες οφείλουν έως 6 μαθήματα.

Όσοι έχουν κάνει αίτηση εκπόνησης για προηγούμενες περιόδους και εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι (επιβλέπων, συνεργάτης, τομέας) ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν νέα αίτηση.

  • η αίτηση συμπληρώνεται από τον φοιτητή/ φοιτήτρια και αφού πάρει την υπογραφή του επιβλέποντα, προσκομίζεται στην Γραμματεία τις παραπάνω ημερομηνίες.
  • σε περίπτωση ομάδας (max3) φοιτητών συμπληρώνονται οι αντίστοιχες αιτήσεις για τον κάθε ένα.
Συνημμένα Αρχεία: