Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την προκήρυξη της υποτροφίας "ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ" σε φοιτητή του Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 05.4.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αναφέρεται στη χορήγηση της υποτροφίας "ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ" σε φοιτητή του Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2018.

Οι φοιτητές πο επιθυμούν να διεκδικήσουν την εν λόγω υποτροφία, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΜΠ (ισόγειο Θωμαϊδείου Κτηρίου) μέχρι και τις 23.05.2019. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα διεκδίκησης της υποτροφίας.

Συνημμένα Αρχεία: