17ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο, Ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης [ERSA-GR], Αναγγελία

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11.4.2019
Συνημμένα Αρχεία: