Επί πτυχίω εξεταστική Ιουνίου 2019/ημερομηνίες δηλώσεων

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 17.4.2019

Θέμα: «Επί πτυχίω εξεταστική Ιουνίου 2019 – Δηλώσεις οφειλόμενων χειμερινών μαθημάτων»

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (αρ.11/17-04-2019), οι φοιτητές που έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών, μπορούν να συμμετάσχουν στην επί πτυχίω εξεταστική των χειμερινών μαθημάτων.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που οφείλουν.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις θα ανοίξει την Τετάρτη 01 Μαΐου και θα κλείσει την Τετάρτη  08 Μαΐου 2019.

http://www.central.ntua.gr/sxoles/registrations/eggrafes

Η εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών στα χειμερινά μαθήματα θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την εξέταση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, δηλαδή στο διάστημα από 03/06/2019 έως 28/06/2019.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

 

Σημ. Ι: Δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική εαρινών μαθημάτων έχουν οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό σ’ αυτά.

Σημ. ΙΙ: Όσοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στην εξεταστική αυτή δεν θα έχουν δυνατότητα βελτίωσης σε επόμενες εξεταστικές.

Σημ. IΙΙ: Οι φοιτητές που οφείλουν συνθετικά μαθήματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές που τους παρακολούθησαν.