"Ανάλυση και μελέτη ιστορικών κτιρίων και συνόλων" _ Πρακτική Άσκηση Σχολής Αρχιτεκτόνων για το ακαδ. έτος 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18.4.2019
  • Προκειμένου να συμμετάσχετε στην Πρακτική Άσκηση της Σχολής που πραγματοποιείται στο 5ο εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2019-2020, διαβάστε προσεκτικά το επισυναπτόμενο email και ακολουθείστε τις οδηγίες για την κατάθεση των δικαιολογητικών. Είναι πολύ σημαντικό να είστε εμπρόθεσμοι καθώς η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο μάθημα "Ανάλυση και μελέτη ιστορικών κτιρίων και συνόλων"  του χειμερινού εξαμήνου. Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής είναι η 30 Μαίου 2019. 
  • Για απορίες απευθυνθείτε στην κ. Δήμητρα Τσίνη (τηλ. 210 772 2725,  email dimal@survey.ntua.gr)
Συνημμένα Αρχεία: