Α' Επιστημονική Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ [21/06/2019]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 22.4.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (Κ.Δ.Σ.) της Σχολής, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εκπόνησης της Διδακτορικής τους Διατριβής, υποχρεούνται να υποβάλουν με γραπτό υπόμνημα και να παρουσιάσουν δημόσια, σύμφωνα με ενιαίο πρόγραμμα που ορίζει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), την πρόοδο της Διατριβής τους.

Η Γ.Σ. της Σχολής, συνεδρία αρ.9/13-03-2019, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Ε.Μ.Σ. αποφάσισε ότι:

Οι παρουσιάσεις θα έχουν τη μορφή σύντομων (διάρκειας το πολύ 20’) εισηγήσεων σε συνέδριο με τίτλο: «Α’ Επιστημονική Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ».

Η Γ.Σ. της Σχολής, συνεδρία αρ.11/17-04-2019, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Ε.Μ.Σ. αποφάσισε ότι:

Η ημερίδα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21/06/2019 με παράλληλες συνεδρίες στα αμφιθέατρα Α.002 και Α.008 του κτηρίου Αβέρωφ.