Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. "Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός" 2019-2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 23.4.2019

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός». Oι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν μετά από την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών στο Δίπλωμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός», στις κατευθύνσεις

Α       ‘Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής’

B       ‘Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού’.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον πλήρη φάκελο από την Δευτέρα 6 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 12:00 με 14:00 και μόνο την τελευταία μέρα 23 Μαΐου στις 10:00 με 12:00) στην Επιστημονική Γραμματεία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

 

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ:

Σοφία Αλεξανδροπούλου (γραφείο Τ104Β, τηλ. 210 772 2250,

 e-mail: salexandropoulou@arch.ntua.gr ),

και την ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.