Διημερίδα με θέμα "Πολιτιστική Διαχείριση: Παρόν και Μέλλον", ΕΚΠΑ, 9-10.5.2019

Ημερομηνία: 
Κυριακή 05.5.2019

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική" του ΕΚΠΑ διοργανώνει διημερίδα με θέμα: "Πολιτιστική Διαχείριση: Παρόν και Μέλλον", με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας.

Την Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. θα εκπροσωπήσει ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου, με ανακοίνωση 20 λεπτών με τίτλο: "Η Πόλη ως Αρχείο".

Δείτε τα συνημμένα αρχεία για περισσότερες πληροφορίες.