Υποτροφίες (2) διδακτορικών σπουδών εξωτερικού Κληροδοτήματος "Φανή Σαριγιάννη" 2019-2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 07.5.2019

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, με διαγωνισμό, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξ' ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι.), οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό στο αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Ιουνίου 2019.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο του ΙΚΥ.

Air Jordan IX 9 Shoes

Συνημμένα Αρχεία: