Διάλεξη Ηώ Καρύδη Τρίτη 14/05/2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 09.5.2019

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στις 15.30 

στα πλαίσια του μαθήματος

«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8α:

Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημόσιων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο»

θα φιλοξενήσουμε τη διάλεξη της Ηώς Καρύδη

«Ζητήματα οικολογικού σχεδιασμού και αποκατάστασης επιβαρυμένων παράκτιων τοπίων».

Η διάλεξη θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο Α008.