Νέες αιτήσεις για τις Φ.Ε./Ε.Μ.Π. φοιτητών παλαιών ετών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 09.5.2019

Από 15/5/2019 - 17/6/2019 ξεκινούν οι αιτήσεις εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών (Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί - Διδάκτορες)

Οι αιτήσεις προσκομίζονται στην γραμματεία των Νεων φοιτητικών εστιών Ε.Μ.Π.  Κοκκινοπούλου 6α Ζωγράφου ή με email στο neemp.gram@gmail.com

Τηλ. 2104206893

 

Air Jordan