Πρόσκληση για τη χορήγηση της Υποτροφίας στη Μνήμη του "Προκοπίου Στυλ. Βασιλειάδη" ακαδ. έτους 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.5.2019

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη  χορήγηση της Υποτροφίας στη Μνήμη του "Προκοπίου Στυλ. Βασιλειάδη" ακαδ. έτους 2018-2019.

Αφορά διπλωματούχους της Σχολής μας για μεταπτυχιακές σπουδές στη ειδικότητα της Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.