Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων στις Περιοχές Συνθέσεων και Μορφολογίας του Τομέα Ι 2018-2019 (21/05/2019)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15.5.2019

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 στα Σεμινάρια Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα 1, κατεύθυνση Σύνθεσης και Μορφολογίας, θα παρουσιάσουν την πορεία της έρευνάς τους οι:

Λιόλιου Βασιλική
«Αρχιτεκτονικές ερμηνείες του ζητήματος «προστασία του τοπίου» στη μεταπολεμική Ελλάδα: Η Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων»

Ηλιοπούλου Ευτυχία
«Η επίδραση της αρχιτεκτονικής αναβάθμισης στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων: Το ελληνικό σχολείο»

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στον Τομέα 1 στις 18:30 το απόγευμα. Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί συζήτηση.