Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων στην Περιοχή Θεωρίας Αρχιτεκτονικής του Τομέα Ι 2018-2019 (Περίοδος Γ': Μάιος - Ιούνιος 2019)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 17.5.2019

Τετάρτη 22.05.2019 

Νέλη Κουτσανδρέα

Πέραμα-Αιξωνή. Παράλληλα μοντέλα κατοίκησης.


Δευτέρα 03.06.2019 

Μαρία Τασσοπούλου

Η κατασκευή του κοινού τόπου της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.


Τρίτη 18.06.2019 

Ελένη Λιβάνη

Μεταρρύθμιση και Παράδοση στη Γερμανία στις αρχές του 20ου αιώνα.


Τρίτη 25.06.2019 

Θανάσης Σωτηρίου

Καταβολές και συνιστώσες της σκέψης και του έργου του Ισαάκ Σαπόρτα.


Το σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων στην περιοχή της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής

γίνεται στην αίθουσα Μ316A, στις 18.30 και είναι ανοιχτό στο κοινό.

Επισυνάπτεται η αφίσα του προγράμματος.

Συνημμένα Αρχεία: