Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ

Α: Η αφίσα ως εργαλείο σύνθεσης και μέσο επικοινωνίας

Εξέταση 6-6ου 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 29.5.2019

Η εξέταση/ διόρθωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Εργαστηρίου Ζωγραφικής 6-6ου 2019 1200-15.00 μ.μ.