Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών Τομέων της ΣΑΜ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.5.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 

Προς μέλη ΔΕΠ Σχολής

 

Κοιν. Πρύτανη Ε.Μ.Π.

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τομέων της Σχολής

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Τμήμα Ε.Τ.Ε.Π.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και στην Υ.Α.153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β’), ο Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής:

  1. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
  2. Πολεοδομία και Χωροταξία
  3. Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός
  4. Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής

για μονοετή θητεία από 01/09/2019 έως και την 31/08/2020.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και από ώρα 10:30 έως 13:30.

Υποψήφιοι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, δύνανται να είναι τα πλήρους απασχόλησης μέλη ΔΕΠ, των βαθμίδων Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή, του οικείου Τομέα.

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.

Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Ο Διευθυντής του Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει  συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να υποβάλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από 13/06/2019 έως και τις 18/06/2019 με αίτησή τους (ηλεκτρονικά ή επιστολικά) προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απευθυνόμενη στον Κοσμήτορα της Σχολής. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και συνημμένη σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: secretary@arch.ntua.gr

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής, με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στον Κοσμήτορα.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή που θα οριστεί για τη διενέργεια των εκλογών και θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Νόμου 4485/4.8.2017: «Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα».

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δημήτρης Ησαΐας

Καθηγητής ΕΜΠ

Обувь

Συνημμένα Αρχεία: