Σχετικά με την παράδοση του μαθήματος

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.5.2019

Η παράδοση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 06.06.2019  από τις 09:30-14:00 στα γραφεία του Τομέα Ι.

Το τελικό υλικό της εργασίας θα παρουσιαστεί σε δύο πινακίδες διαστάσεων 50x70cm σε διάταξη portrait στις οποίες θα πρέπει να υπάρχουν: α. το κτήριο μέσα στον αστικό ιστό, β. διαγράμματα (συνθετικής ιδέας, λειτουργικής διάρθρωσης, κίνησης κλπ) γ. επιλεγμένες, χαρακτηριστικές εξωτερικές και εσωτερικές απόψεις  του κτηρίου.

Το υλικό της εργασίας θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, σε DVD ή CD που θα περιέχει τις δύο πινακίδες, τα αρχεία του μοντέλου με όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και έναν φάκελο με εικόνες-φωτορεαλιστικές απεικονίσεις που ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στις πινακίδες.